Prakses jomas:

Komerctiesības
Darba tiesības
Banku un finanšu tiesības
Darījumi ar nekustamo īpašumu
Maksātnespējas process
Parādu piedziņa
Strīdu risināšana un pārstāvēšana
tiesā

Līgumi


Mūsu darbības pamatprincipi:


Augstā profesionalitāte
L
aika un finanšu ekonomija

Konfidencialitāte
G.E. Consulting - juridiskais birojs, kas tika izveidots sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Green Energy Consulting” vadībā, lai nodrošinātu klientiem profesionālu un drošu darījumu slēgšanas norisi, tajā skaitā atjaunojamās enerģijas jomā, sniegt ikdienas juridisko atbalstu dažādos tiesību jautājumos, palīdzēt dokumentu projektu sagatavošanā, strīdu risināšanā un pārstāvēt savus klientus Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs un tiesās. 

G.E. Consulting
sniedz juridisko atbalstu komercsabiedrībām un fiziskām personām.
Biroja darbības pamatvirzieni ir civiltiesības, komerctiesības, darba tiesības, Eiropas Savienības tiesības, ģimenes un mantojuma tiesības, kā arī klientu interešu pārstāvība tiesā, piedalīšanās pārrunās u.c.
Biroja speciālisti  konsultē jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, bankām un finansēm, parādu piedziņu pirmstiesas un tiesas ceļā, maksātnespējas procesu, komercsabiedrību reģistrāciju Latvijā, dažādu veidu līgumu noslēgšanā utt.

Mūsu misija:


Darboties kā profesionālam, uz klientu interesēm orientētam uzņēmumam, nodrošinot juridiskos pakalpojumus  augstā līmenī un pildot savus pienākumus kā uzticamam un atbildīgam sadarbības partnerim.

Mūsu vērtības:

-          apmierināti un lojāli klienti

-          augstā līmeņa pakalpojumi

-          kvalificēti darbinieki

-          nepārtraukta pilnveidošanāsG.E. Consulting

E -pasts:    juristi@gec.lv
Tālrunis: +371-2-0099284
Fakss:       +371-6-7383750